oberon - MSZ

Terapie
masáže
napravování
Přejít na obsah
Oberon -Titanium
Zajímavý přístroj z vesmírného výzkumu, který byl vyvinut k tomu, aby zachytil změny ve strukturách organismu. Přístroj přenáší data telemetricky do počítače k ne-lineární analýze orgánů. Oberon je velmi citlivý přístroj, který na základěbiorezonance zjišťuje nejrůznější zátěže v organismu, jak fyzického tak psychického charakteru. Diagnostický a harmonizační přístroj Oberon – Titanium patří v celostní a přírodní medicíně k nejmodernějším přístrojům. Je jedním z výstupů kosmického výzkumu ruského institutu praktické psychofyziky. Systém sám postavený na spektrální analýze určitých magnetických polí mozku je světově pokrokovou informační technologií, která na začátku tohoto století patří k nejvýkonnější metodě moderní přírodní vědy.
Terapie s oberonem
Terapie na oberonu trvá kolem 2 hodin. V tomto čase je zahrnuto vyhodnocení výsledku terapeutem, následné poradenství a harmonizace ke zjištěným výsledkům. Zjišťuje se mimo jiné komplexní zatížení organismu, osobní alergeny, přítomnost patogenů v těle (viry, plísně, bakterie a pod.). Samotná diagnostika a harmonizace přístrojem je bezbolestná. Na hlavu se nasadí snímač s magnetickými induktory a přístroj započne diagnostiku. Poté se vyhodnotí stav organismu a následně se může udělat harmonizace.
Z literatury je zřejmé, že terapie oberonem je bez vedlejších účinků, přesto se nedoporučuje aplikace osob s kardiostimulátory, těhotných žen a dětí do 3 let.

Návrat na obsah